Sørg for god lufting

God forbrenning krev mykje luft. Ha alle trekkventilane opne når du tenner i peisen. Når det er god varme i omnen kan du skru ned for trekken til det brenn med rolege flammar.

Ikkje for mykje eller fuktig ved

Hvis du fyller omnen med ved og fyrer med lite trekk, vert det danna beksot i skorsteinen. Det same skjer om du fyrer med fuktig ved. Beksot og tjære som samler seg i pipa tar etter kvart fyr. Det kan skje etter berre nokre få månader med feil fyring.

Sjekk brukarmanualen eller kontakt leverandøren hvis du lurer på korleis din peis fungerar.

Hald pipa i orden

Det er ditt ansvar å sørgje for å halde skorsteiner og eldstader i orden. Sjå etter sprekker og teikn på at pipa kan vere ødelagt. Om du er usikker, ta kontakt med oss!

Fyr rett