Viktige telefonnummer

  • Brann og redningssjef: Vidar Trettenes, tlf. 90 03 72 56

  • Varabrannsjef/avd.leiar beredskap: Olaf Mørch, tlf. 91 58 68 22

  • Avd.leiar førebyggande: Vakant, tlf. 57 62 96 00 (sentralbord Sogndal kommune)

  • Overordna vakt/vakthavande brannsjef : tlf. 48 29 69 29, satelitt tlf. +881641452784 (normalt avslått)

  • Overbrannmeister: Geir Ove Sva, tlf. 95 83 31 60

  • Formann feiing Morten Dale: 95 21 51 31