Viktige telefonnummer

Brann og redningssjef: Vidar Trettenes, tlf. 90 03 72 56

Varabrannsjef/avd.leiar beredskap: Olaf Mørch, tlf. 91 58 68 22

Avd.leiar førebyggande: Vakant, tlf. 57 62 96 00 (sentralbord Sogndal kommune)

Overordna vakt/vakthavande brannsjef : tlf. 48 29 69 29, satelitt tlf. +881641452784 (normalt avslått)

Overbrannmeister: Geir Ove Sva, tlf. 95 83 31 60

Formann feiing Morten Dale: 95 21 51 31

 

Generelle henvendelser på epost til: post@sognbrann.no