S 3.1.jpg

 

S3 båt ombordkjøring av ATV.jpg

S3 BÅT er stasjonert i båthavna på Leikanger. Her er den i Gaupne og tester transport av ATVen som er stasjonert ved Gaupne stasjon

Nordic S frå sida i båthavna.jpg