S 3.1.jpg

 

S 5.9 og S 3.9.jpg

Bilene har gamle kallesignal, nytt kallesignal er S3.9 og S5.9

S3 båt ombordkjøring av ATV.jpg

S3 BÅT er stasjonert i båthavna på Leikanger. Her er den i Gaupne og tester transport av ATVen som er stasjonert ved Gaupne stasjon

Nordic S frå sida i båthavna.jpg