Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Her er alle våre brannstasjoner

Våre brannstasjonar er i hovudsak plassert i tettstadane i våre eigar kommuner. Og det er dimensjoneringsforskrifta og ei ROS analyse (jf brannordning) som avgjer kvar vi skal ha brannberedskap. Ein tettstad er pr definisjon (frå SSB) ein stad med meir enn 200 innbyggarar og mindre enn 50m mellom husa. I tillegg seier dimensjoneringsforskrifta at vi ikkje skal ha meir enn 10.min. innsatstid til typisk sjukeheimar og andre særskilte brannobjekt med høg risiko for tap av liv ved brann. Dette kan i visse høve fråvikast dersom ein gjer kompenserende tiltak i dei objekta det gjeld. Brannvesenet har gjennom dimensjoneringsforskrifta klare krav til innsatstid, desse er 10min, 20min og 30min.

S1 stasjon front

Sogndal brannstasjon

Ved Sogndal brannstasjon er det pr idag følgande ressursar: - brannbil/mannskapsbil (S 1.1), - ein tankbil (S 1.4). - disp, kjøretøy (S 1.8), - bil overbrannmeister S 1.8.1 - Bil utrykk...
S3BÅT1 Leikanger

Leikanger brannstasjon

Ved Leikanger brannstasjon er det ein brannbil (S3.1), ein vaktbil for utrykkingsleiar (S3.9), ein skogbrannbil(reservebil) S3.5 og båtar knytt til ma. IUA. Det er og eit lenselager med 600m lenser på...
Gaupne Brannstasjon

Gaupne brannstasjon

I Gaupne brannstasjon er det tre biler; ein brannbil (S2.1), ein tankbil (S2.4) og vaktbil for utrykkingsleiar (S2.9). Tankbil og vaktbil for utrykkingsleiar kom på plass tidlig i 2015. I tillegg er d...
Sierra 5

Vik brannstasjon

Ved Vik brannstasjon er det ein brannbil/mannskapsbil (S5.1), ein tankbil (S 5,4, ny 2021) og ein vaktbil for utrykkingsleiar (S 5.9) med eige slokkesystem. I tillegg er det stasjonert ein ATV med hen...
S4 nøytral

Balestrand brannstasjon

Ved Balestrand brannstasjon er det ein brannbil (S4.1) og ein vaktbil for utrykkingsleiar (S4.9). Vaktbilen for utrykkingsleiar var ny i 2018 og har ma. eit mindre slokkesystem og eit kombiverktøy for...