Sogn brann og redning IKS er gjennom våre eigar kommunar medlem i styret for IUA sogn og sunnfjord. I IUA sammanheng er Norge delt inn i 32 beredskapsregionar og IUA sogn og sunnfjord er region nr.17.Vertskommune er Flora kommune. IUA Sogn og Sunnfjord har eiga heimeside den finn du her: http://iuasosu.no/index.html

I Sogndal brannstasjon er det utplassert ein kjemikaliehengar med diverse spesialutstyr for sanering av kjemikalieuhell til lands og til vanns. Det er også kjemikaliedykkarar ved denne stasjonen. Det er i tillegg plassert eit større lenselager på kaianlegg i Leikanger kommune. I dette lageret er det også ein Boombag som kan nyttast til hurtigsleping av lenser, baggen har plass til 200m med lense.  Demonstrasjonsvideo bruk av boombag

I Leikanger er det og stasjonert ein båt av typen Nordic Seahunter. Video Nordic Seahunter  denne båten er lagra på land saman med lensene på Leikanger kai. I tillegg et det og ein litt større og hurtigåande båt på 23 fot som er stasjonert i Leikanger båthamn. (kallesignal i nødnettet er S3BÅT).

S3 båt med atv ombord_224x299.jpg

Meir om IUA finn du her og her: http://www.nofo.no/iua

Kartløsning: Her finn du kartløysinga og her: http://kystinfo.no/

Rådgiving ved kjemikalieuhell: http://www.norskindustri.no/RVK

Info om opplæring: http://kystverket.no/Beredskap/kurs-og-ovelser/Opplaring/

E-kurs om oljevern: http://oljevern.nbsk.no/