Kontaktinformasjon

Brann og redningssjef

Vidar Trettenes

Vidar.Trettenes@sognbrann.no

57 62 96 00/

90 03 72 56

Avd.leiar beredskap/Varabrannsjef

Olaf Mørch

Olaf.Emil.Morch@sognbrann.no

91 58 68 22

Avd.leiar førebyggande

Vakant

post@sognbrann.no

57 62 96 00 (sentralbord Sogndal kommune)

Branning./-inspektør

Olav Helge Ylvisåker

ohy@sognbrann.no

91 84 29 82

Branning./-inspektør (Byggjetilsyn)

Heidi Askestad

Heidi.Askestad@sognbrann.no

95 88 28 16

Branning./-inspektør

Johnny Skjerping

johnny.skjerping@sognbrann.no

90 74 61 03

Overbrannmeister

Geir Ove Sva

Geir.Ove.Sva@sognbrann.no

95 83 31 60

 

Administrasjonskonsulent

Therese Håkonsen Wathne

therese.wathne@gmail.com

99 44 46 10

Feiarformann

Morten Dale 

Morten.Dale@sognbrann.no

95 21 51 31

Feiar/tilsynspersonell

Chris A. Gøthe

94 87 58 48

Feiar/tilsynspersonell

Linda H. Bru

47 01 49 46

Feiar/tilsynspersonell

Anders K. Skorpen

99 42 42 59

Feiar/tilsynspersonell

Leon Henden

97 16 42 63