Kontaktinformasjon
Brann- og redningssjef

Vidar Trettenes

Vidar.Trettenes@sognbrann.no

eller post@sognbrann.no

57 62 96 00/

90 03 72 56

Avd.leiar beredskap

Geir Ove Sva

Geir.Ove.Sva@sognbrann.no

95 83 31 60
Avd.leiar førebyggande

Torill Anita Segtnan

Torill.Anita.Segtnan@sognbrann.no

47 67 29 72
Branning./-inspektør

Olav Helge Ylvisåker

olav.helge.ylvisaker@sognbrann.no

91 84 29 82
Branning./-inspektør

Marlene Kvammen

Marlene.Kvammen@sognbrann.no

99 41 31 71 
Inspektør (Byggjetilsyn)

Oddvin Kveane

Oddvin.Kveane@sognbrann.no

97 65 19 24
Inspektør (Byggjetilsyn)

Fridtjof Gregusson Svartdal

fridtjof.gregusson.svartdal@sognbrann.no

90 24 78 67

 

 

Brannmeister

Vegard Skjeldestad

Vegard.Skjeldestad@sognbrann.no

91 33 80 71
Brannmeister

Jarle Kalland

Jarle.Kalland@sognbrann.no

95 94 83 15
Lønn/Personal

Therese Håkonsen Wathne

Therese.Wathne@sognbrann.no

99 44 46 10
Formann brannførebyggarar

Morten Dale 

Morten.Dale@sognbrann.no

95 21 51 31
Brannførebyggar/feiarVakant, Ny person inn frå 1 aug. 2024 
Brannførebyggar/feiarAnders K. Skorpen99 42 42 59
Brannførebyggar/lærling Kenneth Stigen 91 13 82 73
Brannførebyggar/Vikar Lars Solnes   

97 52 09 63