Om sommaren er brannførebyggarane i stor grad ute og feier frå tak. Om vinteren gjennomfører dei  tilsyn med fyringsanlegg innadørs. 

Som brannførebyggar får du god kjennskap til bygg og fyringsanlegg, fyringsmetodar og brannførebyggande utstyr i bustader og andre bygg. 

Dersom dette høyrast ut som ein kvardag du kunne tenke deg så bør du ta kontakt med oss. 

Utlysingstekst og kopling til elektronisk søknad finn du her.