Sogn brann og redning IKS er så langt vi kjenner til det einaste brann- og redningsvesenet i landet som utfører tilsynstenester etter plan- og bygningslova. Dette gjer vi etter avtale med kommunane Sogndal, Luster, Vik, Høyanger, Årdal og Lærdal. 

Tilsyna blir utført både frå kontorpulten og ute på byggeplassane, ved innhenting av dokumentasjon og ved synfaring. 

Er du nysgjerrig på kva denne jobben går ut på så kan du ta kontakt med oss. 

Kontaktinformasjon og fleire opplysningar om stillinga finn du i denne lenkja til utlysningsteksten.