Vi gratulerer:

Herman, Levi og Marie i Balestrand

Gustav, Solvei og Falk på Leikanger

Mathea, Jens og Ayman i Sogndal

Krisitan, Sverre og Markus i Gaupne

Bjørnis hadde det skikkeleg kjekt på brannstasjonane i Balestrand, Leikanger go Sogndal, og håpar mange vil besøke osspå open brannstasjon og andre arrangement seinare. 

Han takkar også for dei fine teikningane han fekk i Sogndal. Dei heng no på tavla på stasjonen.