Standen var eit koordinert felles førebyggande tiltak saman med politiet og miljøretta helsevern i Sogndal kommune, og fokus var tryggleik på fleire ulike måtar. 

Vi hadde veldig positivt møte med studentane denne dagen. Ønskjer alle eit trygt og sikkert skuleår i Sogndal.