Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Øving selsenghuset

Informasjon om feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn er eit emne som vi og våre eigarkommunar stadig får spørsmål om. Vi har derfor laga nokre info ark som fortel litt om kva som gjeld ma bruk av sms:

Når det gjeld tilkomst til og på tak er det viktig at dette er i orden. Dette er feiaren sin arbeidsplass og han skal ha trygge arbeidsforhold, du finn meir om dette her

Instruks for tilkomst på tak 2020

Dersom tilkomst ikkje er tilfredstillande vert det ikkje utført feiing før utbedringar er utført!

Publisert | Oppdatert 20. januar 2021