Nyhende

S 2

Opning av brannstasjonen i Gaupne

Torsdag 9 februar (frå kl1730) vil vi offesielt åpne den "nye" stasjonen i Gaupne. Vi inviterer derfor brannmannskapa, styret, representantskap, formannskapa og rådmenn i eigarkommunane til opninga. Denne stasjonen set på mange vis standarden for korleis vi ynskjer brannstasjonane våre skal vere. Fokus på brannmenn og kreft og etablering av skiten rein sone vil bidra til eit betre arbeidsmiljø for brannmannskapa.

Vi set elles stor pris på at "Billa and the Kid" vil kome å spele for oss denne kvelden, det blir stas! 

 

2017-01-25
SognBrann2017Logo

Ekstremværet URD

Du kan følgje utviklinga og anbefalingane på desse sidene:

Fylkesmannen

Kriseinfo

Sikkerhverdag 

Minner om tlf til overordna vakt/vakthavande brannsjef:

Vakt mobil: 48 29 69 29

Satelitt tlf. +88 1641 4527 84

 

2016-12-25
Bry deg før det brenner_Skisse2208_Forslag1

1 desember er røykvarslarens dag!

Då bør du sjekke røykvarslaran(e) dine og skifte batteri. Det kan og vere lurt å støvsuge varslaren for å unngå unødige alarmar. Ta og gjerne ei lita brannøving heime. Sjekk slokkeutstyret, nåla skal stå på grønt og du bør høyre at pulveret renn ned når du snur apparatet på hovudet.

Og til deg som er pårørande til eldre heimebuande, dei treng kanskje hjelp til å få skifta batteri. Husk at røykvarslaren reddar liv, bruk derfor litt av tida di til å hjelpe nokon som kanskje ikkje hugsar på dette sjølv.

Røykvarslar utan batteri.jpg

 

2016-11-28