Nyhende

Naudnett ikkje forseinka for brann og redning

Grunna oppslag i media i seinare tid om utsetting av naudnett har DSB lagt ut ein link på heimesida der dei går ut med at dette ikkje omhandlar brann og politi.

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Aktuelt/Nodnettet-er-ikke-forsinket/

Nyhetsbrev om Nødnett for februar fra DSB.pdf

 

2015-02-26
Sierra 1

Tilkomst for brannvesenet, brannkummar og brøyting!

Vi oppmodar både publikum og våre eigarkommunar om ekstra merksemd knytt til brannvesenets tilkomst. Store snømengder er utfordrane  i høve parkeringtilhøva og for brannkummar og skilt som vert tildekte av snø. Sjå etter i nabolaget ditt om brannkummen er fri for snø og at skilt for merking av kum er synleg. Spa gjerne fram kummen nær deg og du hjelper brannvesenet til ein meir effektiv og tryggare innsats. Pass på at bilar ikkje vert parkert slik at brannvesenets store kjørety ikkje kjem fram. Vi krev minst 3,5 m vegbredde og svingradius ytterkant veg 13m.

Takk for at du hjelper oss!

2015-01-17

God jul og godt nyttår

Brann- og redningssjefen ynskjer med dette innbyggjarar og tilsette ei riktig god jul og godt nytt år.

I samband med nyttårsfeiringa er det grunn til å nemne nokre reglar for sikker bruk av fyrverkeri.

http://www.brannvernforeningen.no/Brannvern-i-hjem-og-fritid/Jul-og-nyttar/Trygg-bruk-av-fyrverkeri

Det er berre lov å skyte opp fyrverkeri mellom kl 18 og 02 på nyttårsaften.

 

 

2014-12-23