Nyhende

Sierra 1

Opne brannstasjonar laurdag 20 september frå kl.10-14

Alle våre hovud brannstasjonar i Sogndal, Gaupne, Leikanger, Balestrand og Vik held ope laurdag 20 september frå kl.10-14.

Velkommen! 

2014-09-18

Direktoratet stansar sal av røykvarslarar!

Ein test av røykvarslarar på det skandinaviske markedet viser alvorlege avvik frå produktstandarden. Direktoratet for byggkvalitet krev at fem av røykvarslarne vert trekt frå markedet.her 

Sjå her.

 

2014-09-04

Oppheving av totalforbud om open brenning

Brann- og redningssjefen opphever med verknad frå 20.08.14 totalforbodet om open brenning. Og normale rutiner er gjeldande frå same dato. Luster kommune har elles vedteke ny forskrift om open brenning du finn forskrifta her: http://www.luster.kommune.no/baalbrenning.162364.70ob.los.html

2014-08-19