Nyhende

SognBrann2017Logo

Open brenning

Dette må du vite før du tenner bål!

Sjekk og om din kommune har lokal forskrift om open brenning.

 

2017-04-19
S 2

Opning av brannstasjonen i Gaupne

Torsdag 9 februar (frå kl1730) vil vi offesielt åpne den "nye" stasjonen i Gaupne. Vi inviterer derfor brannmannskapa, styret, representantskap, formannskapa og rådmenn i eigarkommunane til opninga. Denne stasjonen set på mange vis standarden for korleis vi ynskjer brannstasjonane våre skal vere. Fokus på brannmenn og kreft og etablering av skiten rein sone vil bidra til eit betre arbeidsmiljø for brannmannskapa.

Vi set elles stor pris på at "Billa and the Kid" vil kome å spele for oss denne kvelden, det blir stas! 

 

2017-01-25
SognBrann2017Logo

Ekstremværet URD

Du kan følgje utviklinga og anbefalingane på desse sidene:

Fylkesmannen

Kriseinfo

Sikkerhverdag 

Minner om tlf til overordna vakt/vakthavande brannsjef:

Vakt mobil: 48 29 69 29

Satelitt tlf. +88 1641 4527 84

 

2016-12-25