Nyhende

Ferieavvikling

Grunna ferieavvikling vil du i løpet av juli månad i varierande grad finne folk på kontoret i Hovevegen 2 (Kulturhuset 2.etg). Om du ikkje får kontakt med oss på kontoret og det ikkje hastar kan du nytte epost. Om det gjeld sakar som hastar meir kan du ringe overordna vakt på tlf 48296929.  Om du lurer på kven du skal spørje ta kontakt med sentralbordet i Sogndal kommune på tlf. 57629600.

Akutte hendingar/ulykker, brann mv. kontakt brannvesenet via Alarmsentralen på nødnummer 110

Alarmsentralen har og et sentralbord nummer tlf.57751400

2015-07-01
Nordic S forfra i båthavna

Nordic Seahunter båtar (to stk), til Sogn brann og redning, stasjonert ved Leikanger stasjon.

Sogn brann og redning IKS har fått tildelt to stk Nordic Seahunter skrog frå Kystverket og IUA Sogn og Sunnfjord. Skroga er meint nytta i oljevernsamanheng, men er og godt egna til redningsoppdrag og søk i strandsona. Det eine skroget er med motor og styrekonsoll og skroga kan koplast saman til ein lektar for frakt av tyngre materiell. Begge skroga kan fraktast på tilhengar som og følgde med i leveransen frå Kystverket. Skroget med motor ligg operativ i båthavna på Leikanger. Saman med overflatereddarar frå Sogndal stasjon kan vi no på ein endå betra måte hjelpe publikum og andre under ein redningsaksjon. Her kan du sjå video av ein tilsvarande båt.

http://www.youtube.com/watch?v=yjClSJEVF-A

http://www.youtube.com/watch?v=fIxVCsMWFao

 

 

2015-06-28