Nyhende

Nytilsett avdelingsleiar beredskap søkjer leiligheit eller hus!

Sogn brann og redning har tilsett ny avdelingsleiar beredskap/varabrannsjef. Han tek til i stillinga i januar 2015. Han søker derfor etter leilighet eller hus sentralt i Sogndal eller Leikanger. Minimum 2 soverom og gode parkeringstilhøve.

Ta kontakt med han på tlf. 915 86 822

 

 

2014-11-21
MB 1928

Sal av materiell

Sogn brann og redning har for sal fleire brukte brannbilar m.a fleire veteranbilar og nokre hydrauliske aggregat som har vore nytta til frigjeringsutstyr (det føl med saks og spredarar mm.)

http://www.finn.no/finn/b2b/truck/object?finnkode=53602934&searchclickthrough=true

http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=53630845&searchclickthrough=true

 

 

2014-11-19
Overflyging med helikopter skogbrannen på Leikanger 2 juni

Ressursoversikt

Sogn brann og redning driv og oppdaterar ressurslistene sine. Dette er ei liste over ressursar som vi evt kan nytte ved større hendingar som t.d skogbrannar mv. eller andre hendingar som krev spesielle ressursar som brannvesenet ikkje har eller har for lite av. Vi ber dei som har ressursar dei kan bidra med i ein gitt situasjon om tilbakemelding på vedlagt skjema MAL Andre ressursar.xlsx . Skjema sendes til vidar.trettenes@sogndal.kommune.no

 Vårt mynde i denne samanheng er regulert gjennom brann og ekslosjonsvernlova §5 og§12.

2014-10-27