Nyhende

Nødnettsprisen

Nødnettsprisen

Sogn brann og redning IKS har som det første brannvesenet i Norge fått tildelt "nødnettsprisen". Denne prisen går til mannskap og befal som på en god måte har vist evne og vilje til å ta ibruk de mulighetene som ligger i nødnettet under en skarp hendelse. Brann- og redningsjefen tok imot prisen på vegne av dei tilsette under konferansen "brann og redning" på Gardermoen 25 september. https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/nodnettpris-til-sogn/

2017-09-26

Opne brannstasjonar laurdag 23 september kl 1000-1400

Laurdag 23. september mellom klokka 10.00 - 14:00 arrangerer vi i Sogn brann og redning IKS open brannstasjon på våre stasjonar i Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Gaupne(Luster). Arrangementet er ein del av ein landsdekkande kampanje, og er først og fremst retta mot barn. Fokus er branntryggleik heime, og gjennomføring av brannøving i heimane. Sjå: http://www.brannvernuka.no/

2017-09-14
SognBrann2017Logo

Open brenning

Dette må du vite før du tenner bål!

Sjekk og om din kommune har lokal forskrift om open brenning.

Melding om brenning skal gjerast via skjema til alarmsentalen, men kontakt alltid overordna vakt på tlf 48296929 på førehand

 

2017-04-19