Nyhende

Busetting av flykningar og asylsøkjarar, er branntryggleiken god nok?

Vi oppfordrar kommunane om å ta dette på alvor. Ta kontakt med oss om dykk lurer på kva krav som gjeld.

http://www.brannvernforeningen.no/Nyheter/Frykter-utrygge-boforhold-for-asylsokere

 

2015-11-01
Åpen brannst Sogndal oversikt

Brannvernveka og open brannstasjon

Våre brannstasjonar i Vik, Gaupne, Leikanger og Sogndal held ope frå kl 10-14, laurdag 19 september. Her kan du prøvesitte brannbilen og delta i ulike aktivitetar for både born og vaksne! Det vert enkel servering. Vel møtt! (stasjonen i Balestrand utgår grunna andre arrangement denne dagen).

Dersom du, skulen din eller jobben din ynskjer å delta på nasjonal brannøving kan du vinne premiar for inntil 30 000kr, du finn meir om dette her.

 

 

2015-08-18
Nordic S forfra i båthavna

Nordic Seahunter båtar (to stk), til Sogn brann og redning, stasjonert ved Leikanger stasjon.

Sogn brann og redning IKS har fått tildelt to stk Nordic Seahunter skrog frå Kystverket og IUA Sogn og Sunnfjord. Skroga er meint nytta i oljevernsamanheng, men er og godt egna til redningsoppdrag og søk i strandsona. Det eine skroget er med motor og styrekonsoll og skroga kan koplast saman til ein lektar for frakt av tyngre materiell. Begge skroga kan fraktast på tilhengar som og følgde med i leveransen frå Kystverket. Skroget med motor ligg operativ i båthavna på Leikanger. Saman med overflatereddarar frå Sogndal stasjon kan vi no på ein endå betra måte hjelpe publikum og andre under ein redningsaksjon. Her kan du sjå video av ein tilsvarande båt.

http://www.youtube.com/watch?v=yjClSJEVF-A

http://www.youtube.com/watch?v=fIxVCsMWFao

 

 

2015-06-28