Nyhende

Ny brann- og redningssjef!

Vidar Trettenes er tilsett som ny brann- og redningssjef i Sogn brann og redning IKS. Han takkar styret for tillit og tar til i stillinga 01.08.2014. Viktige fokusområde for den nye sjefen vil m.a være å følge opp kommunane angåande brannstasjonstilhøva og arbeidsmiljøet for konstablar og feiarar. Dvs tilfredstillande garderobefasilitetar, skite/rein sone mm. Vidare vil fokus være retta mot fortsatt kompetanseheving i heile organisasjonen og fremtidig organisering/dimensjonering av selskapet. 

2014-06-27

Informasjon om feiing og bustadtilsyn

Feiing og bustadtilsyn er eit emne som vi og våre eigarkommunar stadig får spørsmål om. Vi har derfor lage eit info ark som fortel litt om kva som gjeld. Feiing og bustadtilsyn heimeside.pdf 

Når det gjeld tilkomst til og på tak er det viktig at dette er i orden. Dette er feiaren sin arbeidsplass og han skal ha trygge arbeidsforhold, du finn meir om dette under aktuelt i høgremargen på våre nettsider og herInstruks for feiarar om tilkomst til skorstein på tak.pdf

2014-06-27
Overflyging med helikopter skogbrannen på Leikanger 2 juni

Skogbrannen i Njøsadalen på Leikanger

Brannsjefen ønsker å takke alle som har bidratt til effektiv slokkeinnsats, egne mannskaper, mannskap fra Sivilforsvaret, Politiet, Alarmsentralen, Statnett og Sognekraft og ikke minst helikoptermannskapet til Airlift. Vi opplever sålangt, før internavaluering er gjennomført at arbeidet ble utført på en rask og effektiv måte. Dette kunne fått et langt større og mer kostbart omfang. Minner ellers om at det er lokalt stor skogbrannfare kontakt overordna vakt på tlf 48296929 vedrørende spørsmål om brenning. Vi ber folk også være forsiktige i forbindelse grilling, engangsgriller spesielt!

http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article7395057.ece

http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article7396097.ece

http://www.nrk.no/sognogfjordane/brannen-blussa-opp-att-1.11753858

2014-06-03