Nyhende

Overflyging med helikopter skogbrannen på Leikanger 2 juni

Ressursoversikt

Sogn brann og redning driv og oppdaterar ressurslistene sine. Dette er ei liste over ressursar som vi evt kan nytte ved større hendingar som t.d skogbrannar mv. eller andre hendingar som krev spesielle ressursar som brannvesenet ikkje har eller har for lite av. Vi ber dei som har ressursar dei kan bidra med i ein gitt situasjon om tilbakemelding på vedlagt skjema MAL Andre ressursar.xlsx . Skjema sendes til vidar.trettenes@sogndal.kommune.no

 Vårt mynde i denne samanheng er regulert gjennom brann og ekslosjonsvernlova §5 og§12.

2014-10-27

Direktoratet stansar sal av røykvarslarar!

Ein test av røykvarslarar på det skandinaviske markedet viser alvorlege avvik frå produktstandarden. Direktoratet for byggkvalitet krev at fem av røykvarslarne vert trekt frå markedet.her 

Sjå her.

 

2014-09-04

Oppheving av totalforbud om open brenning

Brann- og redningssjefen opphever med verknad frå 20.08.14 totalforbodet om open brenning. Og normale rutiner er gjeldande frå same dato. Luster kommune har elles vedteke ny forskrift om open brenning du finn forskrifta her: http://www.luster.kommune.no/baalbrenning.162364.70ob.los.html

2014-08-19