Nyhende

Sierra 1

Ledig stilling som brannmester/overbrannmester

Vår brannmester slutter for å tiltre ny stilling utenfor virksomheten, og vi har behov for en ny medarbeider i denne stillingen/funksjonen.

 

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder beredskap. Arbeidsområdene vil være knyttet til daglig drift av beredskapsavdelingen.

Søknadsfrist er 15 desember!

​Fullstendig utlysningstekst finner du her!

2017-11-22
Nødnettsprisen

Nødnettsprisen

Sogn brann og redning IKS har som det første brannvesenet i Norge fått tildelt "nødnettsprisen". Denne prisen går til mannskap og befal som på en god måte har vist evne og vilje til å ta ibruk de mulighetene som ligger i nødnettet under en skarp hendelse. Brann- og redningsjefen tok imot prisen på vegne av dei tilsette under konferansen "brann og redning" på Gardermoen 25 september. https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/nodnettpris-til-sogn/

2017-09-26

Opne brannstasjonar laurdag 23 september kl 1000-1400

Laurdag 23. september mellom klokka 10.00 - 14:00 arrangerer vi i Sogn brann og redning IKS open brannstasjon på våre stasjonar i Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Gaupne(Luster). Arrangementet er ein del av ein landsdekkande kampanje, og er først og fremst retta mot barn. Fokus er branntryggleik heime, og gjennomføring av brannøving i heimane. Sjå: http://www.brannvernuka.no/

2017-09-14