Nyhende

Vannvegg 2

Dagsseminar 28 april i beredskapsanalyse og planlegging

Sogn brann og redning IKS inviterer med dette våre eigar kommunar, brannsjefar i Sogn og fjordane, fylkesmannen med fleire til eit dagsseminar innan beredskapsplanlegging og analyse. Seminaret finn stad tirsdag 28 april i det nye Høgskulebygget i Sogndal. Vi har fått Høgskulelektor Morten Sommer ved Høgskulen Stord Haugesund til å forelese denne dagen.

Seminar beredskapsanalyse og planlegging.pdf

 

Påmelding kan du gjere her.

 

2015-03-11
branntrekanten

Kurs i varme arbeider

Sogn brann og redning IKS vil i samarbeid med Bedriftshelse 1 arrangere kurs i varme arbeider den 28 april og 15 september. Meir informasjon og påmelding her.

 

Pris for medlemmar av Bedriftshelse 1 er 2200kr/person og 2600kr/pers for ikkje medlemmar. Kurset varer frå kl 0830-1600.

2015-03-05
DSCN0961

Slokkekurs for verksemder og andre interesserte

I løpet av våren vert det halde slokkeøving/kurs ved brannstasjonane i våre eigarkommunar. Dette finn stad etter følgjande oppsatt plan (klikk på stadnamn for meir info og påmelding)

Oppstart kvar heile time kl. 9, 10, 11, 12, 13 og 14. Tilsaman 6 økter i løpet av dagen.

Pris 250kr for medlemmer av Bedriftshelse 1 og 290 kr for ikkje medlemmer. Prisen er pr person og maks gruppe storleik er 30 personar.

Slokking vha av skum eller CO2 mot øvingskar. Bruk av brannteppe på dokke. Enkel gjennomgang av brann- og slokketeori. Vi samarbeidar med Bedriftshelse 1 i høve desse kursa.

2015-03-05