Nyhende

Redusert bemanning i administrasjonen

Til dykk som har bruk for våre tenester!

Vi har grunna ferieavvikling og vakansar noko redusert bemanning til over påske. Når det ikkje hastar ber vi deg kontakte oss via epost, dette for i større grad sikre bedre oppfølging av di sak. Kontakt informasjon finn du øvst på denne sida. 

Mvh

Vidar Trettenes

Brann- og redningssjef

2018-03-15
Nødnettsprisen

Nødnettsprisen

Sogn brann og redning IKS har som det første brannvesenet i Norge fått tildelt "nødnettsprisen". Denne prisen går til mannskap og befal som på en god måte har vist evne og vilje til å ta ibruk de mulighetene som ligger i nødnettet under en skarp hendelse. Brann- og redningsjefen tok imot prisen på vegne av dei tilsette under konferansen "brann og redning" på Gardermoen 25 september. https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/nodnettpris-til-sogn/

2017-09-26

Opne brannstasjonar laurdag 23 september kl 1000-1400

Laurdag 23. september mellom klokka 10.00 - 14:00 arrangerer vi i Sogn brann og redning IKS open brannstasjon på våre stasjonar i Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Gaupne(Luster). Arrangementet er ein del av ein landsdekkande kampanje, og er først og fremst retta mot barn. Fokus er branntryggleik heime, og gjennomføring av brannøving i heimane. Sjå: http://www.brannvernuka.no/

2017-09-14