Nyhende

Oppheving av totalforbud om open brenning

Brann- og redningssjefen opphever med verknad frå 20.08.14 totalforbodet om open brenning. Og normale rutiner er gjeldande frå same dato. Luster kommune har elles vedteke ny forskrift om open brenning du finn forskrifta her: http://www.luster.kommune.no/baalbrenning.162364.70ob.los.html

2014-08-19
Øving selsenghuset

Brannsikker bustad

Vi er opptatt av at du skal vere trygg heime i bustaden din og på hybel. Vår brannforebyggande avdeling har derfor laga to info ark som kan vere nyttig å sjå på enten du no er skuleelev/student eller bustadeigar i ein av våre kommunar. 

Du finn desse arka her, Info_bustad_versjon_040912_OHY.pdf og her Er hybelen din brannsikker-2.pdf

 

 

2014-08-18
Våre kontorlokaler i 3 etg i Sogndal Kulturhus

Ledig stilling som avdelingsleiar beredskap (100%)

Meir om stillinga finn du her: Ledige stillingar og søkje gjer du på https://rekruttering.sfj.no/sogndal/

 

 

Våre kontorlokaler i 3 etg i Sogndal Kulturhus, midt i Sogndal sentrum

2014-08-11