Nyhende

Høyring lokal forskrift

KUNNGJERING

Høyring av forskrifter

Styret i det interkommunale brann og redningsselskapet (Sogn brann og redning IKS) har i sak 11/2017 (og i medhald av brann- og eksplosjonsvernloven §13 4.ledd) vedteke å leggje «LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED OBJEKT SOM IKKJE ER REGISTRERT SOM SÆRSKILTE BRANNOBJEKT I KOMMUNANE LUSTER, SOGNDAL, LEIKANGER, BALESTRAND OG VIK»  ut på høyring.

Frist for skriftlege merknader er måndag 3 april 2017.

I den vidare saksgang vert forskrifta handsama i representantskapet i selskapet den 21 april 2017. Og må deretter opp som sak i kommunestyra i Vik, Sogndal, Leikanger, Luster og Balestrand.

Dokumenta er tilgjengeleg her og på dei kommunale nettsidene

www.vik.kommune.no

www.sogndal.kommune.no

www.leikanger.kommune.no

www.luster.kommune.no

www.balestrand.kommune.no

og

www.sognbrann.no

Skriftlege merknader må sendast til:

Sogn brann og redning IKS,

pb 153, 6851 Sogndal

Eller post@sognbrann.no

2017-03-01
S 2

Opning av brannstasjonen i Gaupne

Torsdag 9 februar (frå kl1730) vil vi offesielt åpne den "nye" stasjonen i Gaupne. Vi inviterer derfor brannmannskapa, styret, representantskap, formannskapa og rådmenn i eigarkommunane til opninga. Denne stasjonen set på mange vis standarden for korleis vi ynskjer brannstasjonane våre skal vere. Fokus på brannmenn og kreft og etablering av skiten rein sone vil bidra til eit betre arbeidsmiljø for brannmannskapa.

Vi set elles stor pris på at "Billa and the Kid" vil kome å spele for oss denne kvelden, det blir stas! 

 

2017-01-25

Ekstremværet URD

Du kan følgje utviklinga og anbefalingane på desse sidene:

Fylkesmannen

Kriseinfo

Sikkerhverdag 

Minner om tlf til overordna vakt/vakthavande brannsjef:

Vakt mobil: 48 29 69 29

Satelitt tlf. +88 1641 4527 84

Satelitt tlf Alarmsentralen: +88 1622 4767 31

2016-12-25