Kontaktinformasjon

Vi har kontorlokaler i 2.etg i Sogndal kulturhus (Hovevegen 2), der m.a NAV også er lokalisert. Postmottak har adresse: post@sognbrann.no


 

                            Kontaktinformasjon

Tittel Namn/epost Telefonnummer
Brann og redningssjef

Vidar Trettenes

Vidar.Trettenes@sognbrann.no

57 62 96 00/

90 03 72 56

Avd.leiar beredskap/Varabrannsjef

Olaf Mørch

Olaf.Emil.Morch@sognbrann.no

91 58 68 22
Avd.leiar førebyggande

Vakant

post@sognbrann.no

57 62 96 00 (sentralbord Sogndal kommune)
Branning./-inspektør

Olav Helge Ylvisåker

ohy@sognbrann.no

91 84 29 82
Branning./-inspektør

Heidi Askestad  (permisjon)

Heidi.Askestad@sognbrann.no

95 88 28 16
Branning./-inspektør

Johnny Skjerping

johnny.skjerping@sognbrann.no

90 74 61 03
Overbrannmeister

Geir Ove Sva

Geir.Ove.Sva@sognbrann.no

95 83 31 60

 

Seksjon feiing

Feierformann/Inspektør 

Morten Dale 

Morten.Dale@sognbrann.no

95 21 51 31

Feiar/tilsynspersonell Chris A. Gøthe 94 87 58 48
Feiar/tilsynspersonell Linda H. Bru 47 01 49 46
Feiar/tilsynspersonell Anders K. Skorpen 99 42 42 59
Feiarlærling Leon Henden 97 16 42 63

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut