Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vi treng nye kontorlokaler!

Sogn brann og redning IKS søker mellombelse kontorlokale i Sogndal sentrum for inntil 13 kontorarbeidsplassar med naudsynte funksjonar. Samla arealbehov for kontordel/møterom mv. er vurdert til ca. 320-370 m2 avhengig av kor effektiv arealutnyttinga er. I tillegg kjem areal for feiarbase på ca.70 m2.

 

For nærare informasjon kontakt brann- og redningssjef Vidar Trettenes tlf. 900 37 256 innan 27.10.2021.

Publisert | Oppdatert 11. oktober 2021