Feietenesta vil ta opp arbeidet med utvendig feiing frå tak frå neste veke. For å unngå smittespreiing vil feiarane ikkje ta ut sot, føre tilsyn eller feie frå innvendig feieluke. 

Vi ber om forståing for avgrensingane i arbeidet og ønskjer alle kundane våre ei smittefri påske.