Situasjonen er alvorlig og vi vurderer nå forbud mot all bruk av åpen ild!

På generelt grunnlag gir vi ikke tillatelser til bålbrenning (heller ikke sankthansbål). Vær forsiktig med åpen ild, du kan bare tenne bål dersom det åpenbart ikke kan føre til brann!

https://www.varsom.no/vaervarsling/varsel/49560?utm_source=abonner&utm_medium=sms&utm_campaign=met&utm_term=Skogbrannfare

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark!

I hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.  
Hva som er aktsomt må vurderes konkret. Det innebærer at man ser an forholdene og er forsiktig slik at brann ikke lett kan oppstå. Dersom brann oppstår må man foreta det som er mulig for å begrense skadevirkningene. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. Er du i tvil er det bedre å stå over bålbrenningen.

Forskrift om brannforebygging paragraf 3 sier følgende: 

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.