For å kunne vera med oss må du:  

  • Godkjent fysisk test som blir gjennomført denne kvelden.  

  • Bustad 4-6 min frå brannstasjonen. 

  • Det er ynskjeleg at du har førarkort klasse C 

  • Politiattest (vert kravd før tilsetting men treng ikkje ha med denne kvelden) 

  • Legeerklæring (vert kravd før tilsetting men treng ikkje ha med denne kvelden) 

 

Oppmøtestad i brannstasjonane: 

Vik (Industrivegen 15) Torsdag 5 mai. kl. 17.00. 

Balestrand (Balestrandvegen 13) Måndag 9 mai. kl. 17.00.  

Sogndal (Ulvahaugen 2Tysdag 10 mai. kl. 17.00.  

Gaupne (Røneidsgrandane 23) Onsdag 11 mai. kl. 17.00. 

 

 

Dersom du er interessert så går du inn på: www.sognbrann.no (og artikkel om ledige stillingar som brannkonstabel) klikk på skjema forenkla CV. Fyll ut og send det tilbake til avdelingsleiar beredskap Olaf Mørch på mail innan tysdag 3 mai 

E-postadressa er: Olaf.Emil.Steen.Morch@sognbrann.no  

  
Håpa du teke turen denne kvelden. Dersom du har spørsmål så ta kontakt med Olaf Mørch på tlf:91586822. 

 

 

Sogndal 20.04.2022 

 
 
Sogn brann og redning IKS