Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark!

I hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.  
Hva som er aktsomt må vurderes konkret. Det innebærer at man ser an forholdene og er forsiktig slik at brann ikke lett kan oppstå. Dersom brann oppstår må man foreta det som er mulig for å begrense skadevirkningene. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. Er du i tvil er det bedre å stå over bålbrenningen.

Brannvesenet har den siste tiden rykket ut til flere hendelser forårsaket av åpen ild, så vi ber alle om å utvise meget stor aktsomhet.