Feiarane er no i gang med feiing. Dette blir gjennomført i alle fem kommunane til Sogn brann og redning etter tur, men dei er no komne godt i gang i kommunane Balestrand og Sogndal. Alle fyringsanlegg som etter tidlegare vurdering er oppsett med feiing dette året, skal få besøk av feiar i løpet av året.

Informasjon om varsling av feiing og bruk av sms finn du her: Infoskriv om varsling 24.pdf