Har du interesse for bygg?

Er du ein problemløysar?

Tenkjer du at det er betre å førebygge byggfeil enn å reparere etterpå?

Trivst du med å snakke med menneske?

Er du ute etter unik og allsidig kompetanse?

Ta kontakt med oss for nærare informasjon om stillinga. Opplæring vil bli gjeve etter behov, noko blir internt og noko gjennom små og store kurs digitalt og fysisk. 

Utlysingstekst og kopling til elektronisk søknad finn du her