Sogn brann og redning IKS har ansvar for byggetilsyn i Sogndal, Luster, Vik, Årdal, Lærdal og Høyanger. 

Har du interesse for bygg, og  meiner det er betre å førebygge byggfeil enn å reparere dei etterpå, så er du midt i blinken for denne stillinga.

Søknadsfristen er sett til 04.11.2022.

Meir om stillinga og lenkje til elektronisk søknadssystem finn du her.

Har du spørsmål kring stillinga? Ta kontakt med leiar for førebyggande avdeling Torill Anita Segtnan, tlf. 47672972, eller brann- og redningssjef Vidar Trettenes, tlf. 90037256.