Opning av brannstasjonen i Gaupne

Torsdag 9 februar (frå kl1730) vil vi offesielt åpne den "nye" stasjonen i Gaupne. Vi inviterer derfor brannmannskapa, styret, representantskap, formannskapa og rådmenn i eigarkommunane til opninga. Denne stasjonen set på mange vis standarden for korleis vi ynskjer brannstasjonane våre skal vere. Fokus på brannmenn og kreft og etablering av skiten rein sone vil bidra til eit betre arbeidsmiljø for brannmannskapa.

Vi set elles stor pris på at "Billa and the Kid" vil kome å spele for oss denne kvelden, det blir stas! 

 


S 2
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut