Sogn brann og redning IKS

Sogn brann og redning IKS er felles brann- og redningsteneste for kommunane Sogndal, Luster, Leikanger, Balestrand og Vik. Vi dekkjer eit areal på i underkant av 5000km2 og knapt 20 000 innbyggarar. Vi har 5 brannstasjonar, 1 bistasjon og 2 depot og tilsaman 100 tilsette på deltid og heiltid.

1. mai 2011 tok me over alle oppgåver med heimel i brannlova, som t.d. søknader om oppskyting/sal av fyrverkeri og oppbevaring av brannfarleg gass/væske, tilsyn med særskilte brannobjekt, feiing og bustadtilsyn, samt beredskap i forbindelse med brann og andre ulykker. Fra juni 2012 har vi også ansvar for byggtilsyn i dei fem eigarkommunane.


Viktige telefonnummer

  • Brann og redningssjef: Vidar Trettenes, tlf. 90 03 72 56

  • Varabrannsjef/avd.leiar beredskap: Olaf Mørch, tlf. 91 58 68 22

  • Avd.leiar førebyggande: Vakant, tlf. 57 62 96 00 (sentralbord Sogndal kommune)

  • Overordna vakt/vakthavande brannsjef : tlf. 48 29 69 29, satelitt tlf. +881641452784 (normalt avslått)

  • Overbrannmeister: Geir Ove Sva, tlf. 95 83 31 60

  • Formann feiing Morten Dale: 95 21 51 31

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut