Ledige stillingar

Slokking av væskebrann

Me treng nye brannkonstablar ved fleire stasjonar!

Møt opp på rekrutterings kveld!

2018-09-18
Øving selsenghuset

Ledige stillingar som feiar/feiarlærling

Vi har ledig to stillingar som feiar/feiarlærling, med søknadsfrist 17 mars 2017. Du kan søke på stillinga her

2017-03-06
RDC i Sogndalselva

Ledige stillingar som brannkonstabler

Ønskjer du å bidra i lokalsamfunnet? Kanskje er ei deltidsstilling som brannkonstabel noko for deg? Vi ynskjer personar med sertifikat kl.C og du må vere helsemessig skikka til å utføre røykdykking. Helsesjekk og røykdykkartest vert gjennomført før tilsetting. Det kan og vere aktuelt å inngå i vaktordningar. Kvinner vert oppmoda om å søkje.

Send ein kortfatta søknad med cv til:

postmottak@sogndal.kommune.no du kan og kontakte brannmeister på tlf 93 40 50 70 el varabrannsjef på tlf 91 58 68 22.

 

 

2014-04-15
Feiarar bilde ved Loftesnes brua2

Ledige Stillingar

2012-09-10