Forebyggande

Selsenghuset fasade mot sentrum

Tryggleik i heimen!

Sjekk tryggleiken i heimen din, det tek ca 10 minuttar!

  • Sjekk røykvarslaren
  • Sjekk slokkeutstyr
  • Sjekk rømningsvegar
  • Sjekk elektriske apparat og sikringar
  • Open eld ( f.eks. stearinlys) skal berre nyttast under oppsyn og på sikkert/ubrennbart underlag.
  • Fyrer du riktig?
2016-09-12